this page

رسیدگی به شعب

ما در کارگزاری گنجینه سپهر پیوسته تمامی بخش های در حال ارتباط با مشتریان را آنالیز میکنیم تا بتوانیم در کم ترین زمان ممکن و به بهترین نحوه با شما همراهان عزیز در تعامل باشیم

در این قسمت میتوانید موضوعات مربوط به شعب را مستقیما با مسئول این بخش یعنی مسئول رسیدگی به امور شعب درمیان بگذارید

رسیدگی به شعب

robot