26 ملک در بورس کالا پذیرش شد

26 ملک در بورس کالا پذیرش شد

28

تیر
بورس کالا در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از پذیرش ۲۶ ملک در قالب آپارتمان و مغازه متعلق به دولت که عرضه کننده آن سازمان خصوصی‌سازی است، خبر داد.

بورس کالا در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از پذیرش ۲۶ ملک در قالب آپارتمان و مغازه متعلق به دولت که عرضه کننده آن سازمان خصوصی‌سازی است، خبر داد.

به گزارش کالاخبر، در اطلاعیه‌های مدیریت پذیرش بورس کالای ایران آمده است: ملک‌های پذیرش شده متعلق به دولت بوده که عرضه کننده آن سازمان خصوصی سازی است.

این ۲۶ ملک پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و نود و ششمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۷ مهر در بازار فرعی برس کالا مورد تصویب قرار گرفت.

پیام بگذارید