عرضه ۴۴ هزار تن گاز مایع پتروپالایش کنگان در بورس انرژی

عرضه ۴۴ هزار تن گاز مایع پتروپالایش کنگان در بورس انرژی

28

تیر
پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی هم سه هزار تن «نفتای سبک» و دو هزار و ۵۳ تن «حلال ۴۰۴» در غالب یک «سبد پایه» عرضه می‌کند.

پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی هم سه هزار تن «نفتای سبک» و دو هزار و ۵۳ تن «حلال ۴۰۴» در غالب یک «سبد پایه» عرضه می‌کند.

در روز جاری پالايش نفت اصفهان نیز هفت هزار و ۷۶۵ تن «حلال ۴۰۲» در رينگ بين‌الملل عرضه می‌کند. این شرکت همچنین در رینگ داخلی بورس انرژی هفت هزار و ۲۶۸ تن فرآورده برای عرضه دارد که شامل یک‌هزار و ۵۸۱ تن «حلال ۴۰۲»، یک‌هزار و ۵۶۲ تن «حلال ۵۰۲»، یک‌هزار و ۵۶۲ تن «حلال ۵۰۳»، یک‌هزار تن «نرمال هگزان»، ۷۸۱ تن «حلال ۴۰۰» و ۷۸۱ تن «حلال ۴۱۰» خواهد بود.

بورس انرژی ایران در روز کنونی همچنین میزبان عرضه یک‌هزار تن «نرمال هگزان» پالایش نفت شازند در رینگ داخلی است.

پالايش نفت تبريز هم امروز دو هزار و ۱۶۲ تن فرآورده در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه می‌کند که۹۳۰ تن از این عرضه‌ها «حلال ۴۰۲»، ۵۰۰ تن آن «آيزوريسايكل»، ۵۰۰ تن «آيزوفيد» و ۲۳۲ تن «حلال ۴۰۴» خواهد بود.

پیام بگذارید